EURUSD đạt mục tiêu - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã thành công khi chạm vào mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 1.1420 và tìm thấy sự kháng cự vững chắc ở đó, để bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực ngay bây giờ cho thấy sự bắt đầu của làn sóng giảm giá tiềm năng, đặc biệt là stochastic cho thấy các tín hiệu tiêu cực rõ ràng, trong khi EMA50 tiếp tục cung cấp Hỗ trợ tích cực cho giá.

Do đó, chúng tôi tạm thời giữ trung lập cho đến khi giá xác nhận tình trạng của nó theo mức đã đề cập ở trên, vì vi phạm sẽ đẩy giá lên 1.1500 như một mục tiêu tích cực tiếp theo, trong khi không vi phạm sẽ nhấn vào giá để giảm và kiểm tra 1.1300 sau đó là 1.1270 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa 1.1300 hỗ trợ và 1.1500 kháng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập