Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 12-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy một số xu hướng tăng giá để tiếp cận việc kiểm tra mức kháng cự chính 1.1805 và chúng tôi cần theo dõi giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ ngăn chặn đà giảm tạm thời được đề xuất vào buổi sáng và dẫn đến giá sẽ lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa , trong khi củng cố dưới đây, nó sẽ tác động lên giá để chạm mức 1.1720 trước khi quay trở lại để tiếp tục xu hướng tăng giá mà mục tiêu chính của nó nằm ở mức 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1870.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể