GBPJPY có hơi thở - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY bắt đầu hình thành sự phục hồi trong xu hướng giảm trong nỗ lực điều chỉnh trước khi tiếp tục cuộc tấn công tăng giá, kỳ vọng sẽ kiểm tra 138,20, tạo thành đường viền đáy kép hỗ trợ sự tiếp tục tích cực cho giao dịch sắp tới.

Những yếu tố này cho phép chúng tôi giữ cái nhìn tổng quan về xu hướng tăng giá, lưu ý rằng điều quan trọng là phải sớm phục hồi trên mức 139,40 để mở ra con đường ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể mở rộng đến mức 140,60 và 141,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 138,60 đến 140,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng

< div>