Bạch kim chống lại những áp lực tiêu cực - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim bắt đầu đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh do thu thập dữ liệu ngẫu nhiên dưới mức 50, ngoài sự ổn định hiện tại của nó dưới mức trung bình động 55, trong khi mức ổn định tích cực trên 38,2% mức điều chỉnh Fibonacci ở 837,40 hỗ trợ tổng quan tích cực, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu nằm ở 905,00 và 980,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 850,00 đến 905,00

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng