Giá đồng giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào đối với đường tăng giá của Đồng vì nó vẫn ổn định tích cực trên đường hỗ trợ 3,1250, để tăng cơ hội ghi lại các mục tiêu tích cực tạm thời bằng cách tăng lên mức 3,2100, sau đó đạt đến mức kháng cự quan trọng 3,2730.

Mặt khác, đối mặt với những áp lực tiêu cực mới và bò xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ đẩy giá trở lại đường giảm giá, để bắt đầu hình thành cuộc tấn công tiêu cực mạnh và kỳ vọng nhắm mục tiêu các mức 2.9500 và 2.9000.

anh ấy đã đề cập đến rào cản và đạt được mục tiêu bổ sung đầu tiên ở mức 2,8800.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1250 đến 3,2100

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng