USDCHF giữ ổn định tiêu cực - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tích cực mới để kiểm tra mức kháng cự quan trọng nhất tại 0,9192, nhận thấy rằng giá đã bật lên rõ ràng từ đó, trên đường tiếp tục xu hướng giảm chính, mục tiêu là 0,9110, theo sau là mức 0,9010 như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9080 và kháng cự 0,9200.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm