Giá dầu thô kiểm tra cơ sở hỗ trợ - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng 41,30 và giữ ổn định trên mức này cho đến thời điểm hiện tại, đi kèm với việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực quá bán, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn. mục tiêu tiếp theo nằm ở 43,75.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 41,30 sẽ thúc đẩy giá giảm nhiều hơn và đi để kiểm tra 39,35 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng