Giá bạc chờ đợi sự phá vỡ - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục dao động tại đường EMA50 mà không quản lý để vi phạm và miễn là giá trên 23,60, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 25,06 và kéo dài đến 26,00, tiếp theo 26,88.

Mặt khác, lưu ý rằng việc phá vỡ 23,60 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá chuyển sang giảm để đạt được mục tiêu tiêu cực bắt đầu ở mức 22,95 và kéo dài đến 22,13.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá