Giá vàng giữ ổn định tích cực - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Giá vàng giữ ổn định trên mức 1860,90 sau áp lực tiêu cực mạnh mà nó chứng kiến ​​ngày hôm qua, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi có giá trị và tích cực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên, chờ hướng tới mức 1901,80 theo sau là mức 1934,86 như ban đầu các mục tiêu tích cực.

Mặt khác, chúng tôi nhận thấy rằng giá hình thành mô hình đáy kép từ các khu vực hiện tại để hỗ trợ kỳ vọng đạt được mức tăng trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 1860,90 sẽ hủy bỏ sự hình thành đã đề cập và dừng kịch bản tích cực dự kiến ​​để đặt giá dưới áp lực tiêu cực mới nhắm mục tiêu đến khu vực 1794,84 trong thời gian ngắn hạn.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1855,00 và kháng cự 1900,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng