USDCAD cố gắng phục hồi - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD giao dịch tích cực để thu thập thông tin dần dần về phía kháng cự quan trọng 1.3100, nhận thấy rằng đường EMA50 hình thành áp lực tiêu cực đối với giá, chờ đợi phục hồi theo xu hướng giảm giá để tiếp tục xu hướng giảm giá được đề xuất gần đây, mục tiêu là 1,2960, tiếp theo là 1,2885 mức chính tiếp theo các đài.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc vi phạm 1.3100 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá đạt được nhiều lợi nhuận hơn, bắt đầu từ 1.3255 và kéo dài đến 1.3362.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3130.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm