GBPUSD có động lực tích cực - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để giải quyết gần ngưỡng cản 1.3200, nhận thấy rằng ngẫu nhiên đã loại bỏ tiêu cực của nó để tiếp cận các khu vực quá bán, tiếp cận để cung cấp tín hiệu chồng chéo tích cực trong khung thời gian bốn giờ, chờ thúc đẩy giá để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để giao dịch tích cực trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu mở rộng lên 1.3482, trong khi phá vỡ 1.3175 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá chuyển sang giảm và ghé thăm 1.3000 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3130 và kháng cự 1.3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng