EURUSD chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc ngày hôm qua dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, hiện chuyển thành ngưỡng kháng cự tại 1.1805, khiến giá chịu áp lực tiêu cực tạm thời trong ngày, nhắm mục tiêu kiểm tra mức 1.1720 trước khi quay đầu tăng trở lại.

Do đó, giá có thể chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới, nhưng chúng tôi đang chờ đợi để tiếp tục xu hướng tăng tổng thể, mục tiêu chính tiếp theo của nó là tại 1.2011, có tính đến việc vi phạm 1.1805 và giữ ở trên, nó sẽ đẩy giá tăng trở lại mà không cần đến mức giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1870.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Nhìn chung Tăng