Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 11-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 43,05 và phục hồi trở lại rõ ràng từ đó, điều này cho thấy đầu giá sẽ đạt được một số điều chỉnh giảm và kiểm tra tiềm năng đối với các vùng hỗ trợ chính bắt đầu ở mức 41,30, lưu ý rằng giữ trên mức hỗ trợ này cần phải tiếp tục xu hướng tăng giá chính và đảm bảo không đối mặt với áp lực tiêu cực hơn trong giai đoạn sắp tới.