Phân tích cuối ngày cho Vàng 11-11-2020


Economy analysis


Giá vàng đã cố gắng phá vỡ mức 1860,90 giữ ổn định trước áp lực tiêu cực cho đến thời điểm hiện tại, để duy trì kịch bản tích cực cho giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu ở mức 1901,80 sau đó là 1934,86, trong khi phá vỡ 1860,90 sẽ ngăn đề xuất tăng và ấn vào giá để giảm nhiều hơn.