Phân tích cuối ngày cho EURUSD 11-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tiếp cận mức 1.1720, cho thấy nỗ lực phục hồi ngay bây giờ, chờ đợi để bước lên trên mức 1.1795 một lần nữa để lấy lại xu hướng tăng chính, tiếp theo là hướng tới các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.1955 tiếp theo là 1.2011, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1720 sẽ gây ra chính chuyển sang xu hướng giảm.