Phân tích cuối ngày đối với Vàng 14-07-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với sự tích cực rõ ràng để tiếp cận mức kháng cự nhỏ của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi để vi phạm mức kháng cự này để có động lực tích cực mạnh mẽ hỗ trợ cho kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1840,00 tiếp theo là 1860,00, trong khi đạt được chúng đòi hỏi phải giữ trên 1777,00.