Ford tấn công kháng cự hiện tại - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Ford Motor Company (F) đã tăng 2,2% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng tăng trung hạn, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự quan trọng là 9,55, với điều kiện là mức kháng cự 8,48 bị xuyên thủng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng