Cập nhật: Giá vàng tấn công vùng hỗ trợ quan trọng


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với mức độ tiêu cực mạnh hiện tấn công mức 1860,90 và cố gắng phá vỡ nó, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá sẽ chịu nhiều lỗ hơn trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng giữ dưới mức đã đề cập sẽ đẩy giá lên 1794,84 như một trạm tiêu cực tiếp theo.