Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 11-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục dao động quanh mức 0,7300, chờ đợi để có động cơ tích cực giúp đẩy giá tp tiếp tục xu hướng tăng nhắm mục tiêu mức 0,7413 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 0,7210.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,7230 và 0,7400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng