Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 11-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy mức tăng mạnh hơn để đạt tới ngưỡng cản 45,00 đô la, để giữ cho xu hướng tăng giá hợp lệ và chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới, mục tiêu 46,50 làm trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất vẫn có giá trị với điều kiện giá ổn định trên 42,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,00 và kháng cự 46,00.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng