Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 11-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục đà tăng mạnh để đạt đến ngưỡng mục tiêu đã chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 43,05, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 43,75, nhắc nhở bạn rằng mức tăng dự kiến ​​phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 41,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,60 và kháng cự 43,75.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng