Cập nhật giữa trưa cho Silver 11-11-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra đường EMA50 và vẫn nằm dưới đường đó, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá vượt qua ngưỡng này để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá cho ngày hôm nay, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 25,06 và mở rộng đến 26,00, tiếp theo là 26,88 là các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là giữ trên 23,60 là điều quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng