Cập nhật giữa trưa cho Vàng 11-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và giá vẫn ở quanh mức 1880,00 và miễn là giá trên 1860,90, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực và tích cực cho ngày hôm nay, mục tiêu là 1901,80 theo sau là mức 1934,86 như các trạm chính tiếp theo , lưu ý rằng vi phạm 1885,00 sẽ dễ dàng thực hiện sứ mệnh đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng