Phân tích cuối ngày cho EURUSD 14-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tăng mạnh để đạt ngưỡng của mục tiêu chờ đợi ở mức 1.1420 và chúng tôi đề nghị tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm mức được đề cập sẽ mở rộng làn sóng tăng lên đến 1.1500 như một trạm tiếp theo, trong khi giữ trên 1.1270 đại diện cho điều kiện quan trọng nhất để tiếp tục làn sóng tăng giá.