Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 11-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy các giao dịch tích cực bổ sung nhằm cố gắng vượt qua mức 1.3270, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó đạt 1.3482, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.3210.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3200 và kháng cự 1.3360.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá