Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 11-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực mới tấn công 1,1795, điều này khuyến nghị sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc xác nhận phá vỡ mức này sẽ đẩy giá giảm nhiều hơn và truy cập 1,1720 trước bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Cho đến nay, kịch bản tích cực vẫn hoạt động với điều kiện giá ổn định trên 1,1795, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu từ 1,1955, sau đó là 1,2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1940.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng