Bạch kim giữ sự tích cực - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Bất chấp các giao dịch chậm chạp gần đây của giá Bạch kim, chúng tôi tiếp tục đề xuất các nỗ lực tăng giá do nó thường xuyên được củng cố trong kênh tăng giá miễn là đường hỗ trợ 855.00 vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời, sự ổn định của các giao dịch hiện tại trên đường trung bình động 55 sẽ tăng cơ hội vượt qua rào cản 905,00 để bắt đầu ghi các mục tiêu mới có thể mở rộng đến 980,00 và 1030,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 850,00 đến 905,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng