Giá đồng có xu hướng điều chỉnh tích cực - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục dao động tích cực trên mức hỗ trợ ban đầu 3.1250, củng cố hiệu ứng xu hướng tăng điều chỉnh cho các giao dịch hiện tại, kỳ vọng thu thập động lượng tích cực mới để đạt mức 3.2100 ban đầu, trong khi vượt qua nó có thể đẩy giá kiểm tra mức kháng cự quan trọng 3.2730 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1250 đến 3,2100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng