USDCHF kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã kiểm tra đường kháng cự chính xuất hiện trên biểu đồ và bật lên theo xu hướng giảm từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi đến mức 0,9010 như một trạm chính tiếp theo.

Chúng tôi nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,9192, vì việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá điều chỉnh tăng giá hơn nhằm mục tiêu kiểm tra các khu vực 0,9305 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9060 và kháng cự 0,9190.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá