AUDUSD bắt đầu tích cực - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD bắt đầu giao dịch ngày hôm nay một cách tích cực khi di chuyển trên mức 0,7300, hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày và trong ngắn hạn và vẫn còn cơ hội để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi là 0,7413.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7210 sẽ tác động lên giá để kiểm tra vùng 0,7055 ban đầu trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7230 và 0,7400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng