Giá dầu thô chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 41,90 và ổn định xung quanh nó, lưu ý rằng giá xây dựng cơ sở hỗ trợ tốt trên mức kháng cự bị phá vỡ, hiện chuyển thành hỗ trợ tại 41,30, hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng giá trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, trong đó các mục tiêu tiếp theo đạt 43,05, tiếp theo là 43,75.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 41,30 có thể gây áp lực giá chuyển sang giảm tạm thời và ghé thăm các khu vực 38,80 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,60 và kháng cự 43,75.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng