Giá vàng cần đà tích cực mạnh - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Giá vàng ổn định quanh mức 1880,00 và giá cần có động cơ tích cực giúp thúc đẩy các giao dịch tiếp tục tăng và di chuyển khỏi mức 1860,90, chờ hướng tới mức 1901,80, sau đó là mức 1934,86 thể hiện các mục tiêu tích cực chính của chúng tôi.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới miễn là mức 1860,90 vẫn còn nguyên, vì việc phá vỡ nó đại diện cho khóa tiêu cực sẽ tác động lên giá mới. mức lỗ lên tới 1794,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá