USDJPY cố gắng vi phạm lần nữa - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã thực hiện nỗ lực mới để phá vỡ mức 15,20 nhưng nó quay trở lại giao dịch dưới mức đó, điều này giữ cho cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng giảm được đề xuất gần đây, chủ yếu nhắm mục tiêu đến các khu vực 103,65.

Chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 105,20 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và khiến giá đạt được mức tăng mới đạt 106,00 và 106,44 trong thời gian ngắn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,30 và kháng cự 105,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm