GBPUSD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã thành công khi chạm vào mục tiêu được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,3270 và cố gắng phá vỡ nó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tích cực, mở đường để mở rộng sóng tăng đến mục tiêu 1.3482 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.3210 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực dự kiến ​​có thể nhắm mục tiêu đến 1.3000 khu vực chủ yếu trước đó bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3200 và kháng cự 1.3360.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá