EURUSD bắt đầu tích cực - Phân tích - 11-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ và bật lên theo chiều hướng tăng giá từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới và chúng tôi tin rằng con đường sẽ mở ra để hướng tới sự tích cực của chúng tôi mục tiêu ở mức 1.1955, tiếp theo là 1.2011.

Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1795 sẽ tác động lên giá để kiểm tra 1.1720 trực tiếp trước khi có bất kỳ nỗ lực tăng mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1940.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng