AIG xuyên thủng ngưỡng kháng cự hiện tại - Phân tích- 10-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của American International Group (AIG) tăng trong các mức trong ngày, xuyên qua mức kháng cự hiện tại là 36,19, tương ứng với tỷ lệ 50% của các mức thoái lui Fibonacci cho một làn sóng giảm dần trong trung hạn (từ 56,38 đến 16,05), với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm vào mức kháng cự tiếp theo là 41,00, chiếm tỷ lệ 61,8% của các mức thoái lui tương tự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng