Ngân hàng Hoa Kỳ biểu tình - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Bank of America (BAC) tăng trong các mức trong ngày, rũ bỏ áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày với các tín hiệu tích cực từ RSI, đồng thời xuyên thủng ngưỡng kháng cự 26,82, đại diện cho tỷ lệ 50% của mức thoái lui Fibonacci đối với một sóng giảm dần trong trung hạn (từ 35,45 đến 17,95).

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự 31,55, chiếm tỷ lệ 76,4% của các mức thoái lui tương tự, với điều kiện mức kháng cự chính 28,90 đã bị phá vỡ.

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng