City Group xuyên thủng đường xu hướng giảm chính -Phân tích- 10-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của City Group (C) đã tăng 11,54% trong phiên trước, xuyên thủng đường xu hướng giảm chính trong trung hạn, đồng thời vượt qua ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự 55,09, miễn là nó giữ trên 46,14.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng