Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 10-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tích cực mới sau đợt giảm tạm thời mà nó đã chứng kiến ​​trong các phiên trước đó, để bắt đầu kiểm tra ngưỡng 43.00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu đạt 46,50, trong khi đạt được nó yêu cầu giữ trên 40,23.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,60 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng