Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 10-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tích cực rõ ràng là vượt qua ngưỡng 40,00 đô la và ổn định trên nó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, mục tiêu chủ yếu là mức 41,90, lưu ý rằng vượt qua mức này sẽ đẩy giá lên 43,05 như một trạm tích cực tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 39,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 38,50 hỗ trợ và 41,90 kháng cự .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể