Cập nhật giữa trưa cho Silver 10-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh trong ngày tại đường EMA50, buộc giá phục hồi theo hướng giảm và tiếp cận kiểm tra mức 23,60, trong khi stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tích cực hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho hôm nay.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tích cực của mình với điều kiện ổn định giá trên 23,60, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu từ 25,06 và mở rộng đến 26,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng