Cập nhật giữa trưa cho Vàng 10-11-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực mới để tiến tới kiểm tra tiềm năng lên mức hỗ trợ quan trọng 1860,90 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong ngày hôm nay, vì nó sẽ gây ra sự sụt giảm bổ sung nhắm vào các khu vực 1800,00 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Cho đến nay, kịch bản xu hướng tăng giá vẫn được đề xuất cho ngày hôm nay với điều kiện giá ổn định trên 1860,90, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi bắt đầu ở mức 1901,80 và mở rộng đến 1934,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860,00 và kháng cự 1910,00.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng