EURGBP đe dọa sự ổn định tích cực– Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP lặp lại gây áp lực tiêu cực lên hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ tại 0,8968, để tăng cơ hội chuyển sang đường giảm giá trong giai đoạn hiện tại, stochastic cố gắng đạt dưới mức 50 bên cạnh sự ổn định của đường trung bình động 55 ở trên giao dịch hiện tại hỗ trợ kịch bản tiêu cực được đề xuất.

do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đợi đạt được mức phá vỡ được đề xuất, để tăng cơ hội nhắm mục tiêu các mức tiêu cực mới có thể mở rộng đến 0,8895 và 0,8835 trong thời kỳ gần.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9000 đến 0,8895

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm