EURJPY thoát khỏi xu hướng giảm giá - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã thành công trong việc phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá chính ở mức 123,95 cho ngày hôm nay, ghi lại một số mục tiêu tích cực bằng cách đạt đến 125,13, ​​sự ổn định lặp lại trên mức kháng cự bị vi phạm xác nhận giá sẵn sàng tiếp tục cuộc tấn công tăng giá tăng lên 125,40 và vượt qua ngưỡng này có thể kéo dài giao dịch lên mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% ở mức 126,70.

Bằng hình ảnh trên, chúng tôi nhận thấy sự di chuyển ngẫu nhiên lên phía trên, để tiếp cận từ Mức 80, cung cấp một động lực tích cực mới cho phép nó ghi lại các mục tiêu tích cực được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,00 đến 125,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá