GBPJPY ghi nhận mức tăng lớn - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã xác nhận việc chuyển sang xu hướng tăng giá bằng sự ổn định trên mức 135,75, để nhận thấy tình cảm của nó bởi những áp lực tích cực và ghi nhận mức tăng lớn khi đạt mức 138,90, đạt được các mục tiêu đề xuất trong báo cáo trước.

< p>

giá có thể buộc phải hình thành một đợt phục hồi điều chỉnh tạm thời, để kiểm tra mức hỗ trợ bổ sung tại 137,60, sau đó bắt đầu tiếp tục nỗ lực tăng giá cho đến khi đạt mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% ở 139,35.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,60 đến 139,35

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng