Bạch kim lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã đối mặt với áp lực tiêu cực vào ngày hôm qua khi cung cấp mức đóng cửa tích cực mới trên mức hỗ trợ 837,00, để giữ sự ổn định trong các mức kênh tăng xuất hiện trong hình ảnh trên.

chúng tôi kỳ vọng sẽ hình thành một đợt tăng giá bằng cách thu thập động lượng tích cực, cho phép nó vượt qua ngưỡng cản 905,00 và cho phép nó ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể mở rộng đến 980,00 và 1030,00.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 810,00 đến 915,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng