Giá đồng hoang mang - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào về giao dịch của giá Đồng, bị ảnh hưởng bởi sự ổn định tiêu cực dưới ngưỡng kháng cự chính ở mức 3,2580, trong khi mức 3,1250 tiếp tục hình thành hỗ trợ bổ sung chống lại giao dịch hiện tại, do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục hình thành biến động đi ngang hỗn hợp lưu ý rằng có cơ hội hình thành sự phục hồi tăng giá để kiểm tra mức kháng cự đã đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1250 đến 3,2570.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tạm thời