USDCHF tăng mạnh - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã tăng mạnh lên vào ngày hôm qua để chạm vào vùng 0,9140, nhận thấy rằng giá đã mất đà tăng và bắt đầu giảm ngay bây giờ, điều này cho thấy đầu giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm chính, mục tiêu ban đầu là thử nghiệm 0,9010 vùng.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên xuất hiện rõ ràng trong khung thời gian bốn giờ, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 0,9192.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9190.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm