AUDUSD chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã thành công khi chạm mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,7325 và tạm thời bật xuống từ đó, nhận thấy rằng stochastic đã đạt được động lượng tích cực mà chúng tôi đang chờ hỗ trợ để đẩy giá tăng trở lại, để duy trì kịch bản xu hướng tăng chính. trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,7413.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trừ khi phá vỡ mức 0,7230 và giữ ở dưới nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7230 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng