Giá dầu Brent đạt mục tiêu tích cực - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tăng mạnh vào ngày hôm qua để đạt được mục tiêu mở rộng của chúng tôi ở mức 43.00, nhận thấy rằng giá đã bật lên theo hướng giảm từ đó để đạt được một số điều chỉnh giảm tạm thời, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi để tiếp tục các giao dịch tích cực và đạt được mức tăng dự kiến ​​hơn về cơ sở ngắn hạn.

Nói chung, chúng tôi kỳ vọng sự tiếp tục thống trị của xu hướng tăng trừ khi phá vỡ mức 40,23 và giữ dưới mức đó, lưu ý rằng mục tiêu chính tiếp theo mở rộng đến 46,50 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,60 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng